گوشت ها

اشتراک گزاری ویدیو

بهترین گوشت ها

از نظر طب غربی هم از نظر طب مدرن هم طب ایرانی اسلامی همه توصیه کرده اند که گوشت استفاده کنید ولی متاسفانه در طب مدرن گوشت رو به دو دسته تقسیم کرده اند گوشت سفید و قرمز و می گویند گوشت قرمز استفاده نکنید فقط از گوشت سفید استفاده کنید برای اینکه  گوشت قرمز کلسترول را بالا می برد.

در طب ایرانی اسلامی این دو نوع برای ما ملاک نیست بیشترین چیزی که برای ما ملاک هست نوع گوشت هست و بهترین گوشت را ما براساس نوع تغذیه آن حیوان در نظر میگیریم در طب ایرانی اسلامی بهترین گوشت،گوشت کبوتر،پرندگان،گوشت گوسفند،گوشت شتر به همان اندازه که توصیه شده از گوشت استفاده بشود همان اندازه زیاده روی در مصرف گوشت هم ضرر دارد.

زیاده روی نکنید یعنی هر هفته نخورید ماهی چند روز مشکل نیست بعد از گوشت شتر،ماهی گوشت سفید و مرغ (جای مرغ از بوقلمون و بلدرچین استفاده کنید).

گوشت گاو استفاده نکنید،گاو شیرش شفا و گوشتش بیماری ایجاد می کند.

بدانید بهترین مصلح گوشت قرمز سماق است.