گرفتگی صدا

اشتراک گزاری ویدیو

درمان خانگی گرفتگی صدا

افرادی که در ناحیه گلو دچار التهاب می شوند و گرفتگی صدا برایشان ایجاد می شود،استفاده از نمک دریا هر هشت ساعت با آب غرغره کنید.

هر هشت ساعت یک لیوان آب نخود(نخود پخته شده آبش را جدا کنید) مصرف کنید.

استفاده از آب شلغم، آب شلغم را هم می توانید جرعه جرعه میل کنید.

استفاده از شیر گرم برای گرفتگی صدا خوب هست به صورت جرعه جرعه میل شود اگر انجیر داشته باشید داخل شیر پخته  شود و بعد صاف کنید جرعه جرعه هر هشت ساعت میل کنید.

استفاده از روغن مالی در ناحیه گلو و تیروئید، بادکش تیروئید برای گرفتگی صدا خوب است،روغن مالی با روغن بابونه مرزنجوش بنفشه زیتون عالی است.

استفاده از انواع غذاهایی که گرم هستند مثل انواع سوپ ها،سوپ سبزیجات.

استفاده از اب فاترآبی که جوشیده و ولرم شده باشد صبح ها و شبها میل کنید.

در طب ایرانی اسلامی داروی تخصصی داریم به نام داروی کرنب برای تار های صوتی عالی است.