کم بخور همیشه بخور

اشتراک گزاری ویدیو

کم بخور همیشه بخور

کم خوردن راز تندرستی است که موجب طول عمر واستفاده وبیشتر وطولانی تر از مواهب الهی منجمله تغذیه است زیاد خوردن وپر خوری موجب محرومیت از غذا ها در زمان کوتاه می گردد اعم از آنکه طول عمر فرد کوتاه بشود یا به بیماری هائی مانند چربی ، وقندو قلب و … گرفتار گردد که مجبور به رژیم غذائی گردد علاوه بر آنکه پر خوری موجب دلزدگی انسان نسبت به غذاهای محبوب می شود‌