کاهش فشار خون

اشتراک گزاری ویدیو

درمان اورژانسی کاهش فشارخون

کاهش فشارخون:دمنوش دارچین با عسل مخلوط کنید به بیمار بدهید یا پودر دارچین در کف دست بریزید و روی زبان بریزید.

اگر دارچین نبود نمک دریا روی زبان بریزید.

شربت زنجبیل یا پودر زنجبیل با عسل استفاده کنید.