هر چه بگندد نمکش می زنند

اشتراک گزاری ویدیو

“هر چه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک.”

نمک یکی از مهم ترین مواد غذائی است که حاوی کانی ها ومواد معدنی زیادی است که در پیشگیری ودرمان طیف وسیعی از بیماریها نقش اساسی دارد ومنجمله از خواص آن نقش گندزدائی آن و پیشگیری از فساد مواد غذائی بعلت رطوبت زدائی آن است .

اهمیت نمک طبیعی تا حدّی است که پیامبر اکرم (ص)وائمه علیهم السلام سفارشات زیادی به آن نموده اند وآنرا درمان 70 بیماری و مرض ذکر نموده اند.
اما باید دانست ،این فوائد صرفاً مربوط به نمک طبیعی (نمک دریا وسنگ نمک)است نه نمک تصفیه شده وصنعتی که دربازار به وفور می باشد.