میوه ها

اشتراک گزاری ویدیو

بهترین میوه ها

بهترین میوه،میوه ای که در فصل خودش خورده بشود چون در فصلش خورده نشود مزاج را بهم می زند.

اولین کار این است که اطلاعاتتان را بالا ببرید که کدوم میوه چه فصلی رشد میکند و آیا برای من مفید هست یامضر به مزاج من میخورد یا نمیخورد.

دوم اینکه میوه همون شهری را بخورید که در آن زندگی می کنید.