فکر نان باش که خربزه آبه

اشتراک گزاری ویدیو

فکر نان باش که خربزه آبه .

از آنجایی که نان یک غذای مهم وفیبر برای بدن می باشد در نتیجه یک غذا با طول هضم و جذب مناسب برای بدن می باشد که تا حد زیادی از ضعف وبیحالی جلوگیری می نماید برعکس خربزه که با توجه به داشتن مواد قندی و ویتامین ها و…

بسیار مناسب اما بعلت زود هضمی ایجاد گرسنگی زود رس می نماید پس از این مثل استفاده می نمودند تا بگویند که به فکر آینده باش نه به فکر امورات و زندگی خوش اما زود گذر