عسل و سرکه

اشتراک گزاری ویدیو

درمان خانگی عسل و سرکه

خیلی راحت باعسل و سرکه می توانید مشکل دهان و دندان را برطرف کنید.

اگر عفونت دندان،عفونت لثه،عفونت گلو،آفت زبان داشته باشید می توانید مقدار مساوی عسل و سرکه طبیعی ترکیب کنید،البته اگر سرکه شما سرکه طبیعی باشه (سرکه انگور،سرکه خرما،سرکه سیب) مشکلی نیست اما اگر سرکه صنعتی باشد نمی توانید این ترکیب را استفاده کنید.

مقدار عسل و سرکه مساوی باشد ترکیب می کنید هر هشت ساعت دهانشویه انجام دهید و غرغره کنید.

مشکل شما طی یک هفته برطرف می شود اگر دندان درد داشته باشید در کنارش می توانید روغن حنظل استفاده کنید.