شوره سر

اشتراک گزاری ویدیو

درمان خانگی شوره سر

افرادی که دارای شوره سر هستند می تواند ناشی از غلبه صفرا یا چربی روی سطح پوستشان بالا باشد.

زمانی که استحمام می کنید موی سر را با سرکه طبیعی انگور بعد از شستشو به مدت بیست دقیقه روی سر ماساژ دهید و شستشو دهید.

گل ختمی را پودر کنید با سرکه سیب یا انگور طبیعی ترکیب کنید به عنوان شامپو استفاده کنید.

گیاه مورد را پودر کنید با سرکه انگور یا سرکه سیب طبیعی ترکیب کنید تا به حالت خمیری در بیاید زمان استحمام به عنوان شامپو استفاده کنید.

اگر شوره سر شدید باشد و درمان های بالا جواب نداد می توانید حجامت سر با فاصله یک ماه انجام دهید سعی کنید مزاجتان را به تعادل برسانید.

برای خشکی سر،کف سر را با روغن هایی مثل بادام تلخ و بنفشه زیتون ماساژ دهید بعد از استحمام.