سکسکه

اشتراک گزاری ویدیو

درمان خانگی سکسکه

دمنوش دارچین بادرنجبویه تخم جعفری،این ها رو به تنهایی دم کنید و از هرکدام یک استکان میل کنید.

استفاده از عسل و پیاز،ترکیب کنید یا عسل را وارد پیاز کنید یا بالعکس روزانه چندبرگ پیاز آغشته به عسل میل کنید.

استفاده از انفیه،انفیه را استنشاق کنید،عطسه کنید برای سکسه عالی است.

استفاده از حجامت،اگر خیلی شدید بود حجامت اخدعین انجام دهید.

استفاده از داروی تخصصی به نام سکسکه.