رنگ رخسار خبر می دهد از سر درون

اشتراک گزاری ویدیو

رنگ رخسار خبر می دهد از سر درون

این ضرب المثل داره میگه که اگر مسلط به مزاج شناسی باشید می توانید خیلی راحت از پوست و رنگ پوست شخص مزاج آن را پیدا کنید.

تصور کنید شخصی رو که پوست سفید داره نشانه غلبه سردی هست یعنی غلبه بلغم،در طبع بلغم میزان رطوبت و سردی بدن زیاد است.

شخصی رو تصور کنید پوست سفید مایل به زرد دارد یعنی غلبه صفرا دارد و مزاجشان صفراوی هست.

شخصی که پوست سفید و قرمزدارد نشانه غلبه دم هست.

اگر شخصی رنگ پوستش تیره و کدر(منظور سیاه) باشد نشانه غلبه سوداست،غلبه سودا میزان سردی و خشکی بدن بالا است.

هرکدام از این مزاج ها خصوصیات اخلاقی،خصوصیات رفتاری خود را دارد و اندام بدن با هم فرق دارد چاق هستند،لاغر هستند،استخوانی هستند یا عضلانی هستند این ها مزاج هر شخصی رو مشخص میکند بابت همین می گویند رنگ رخسار خبر می دهد از سر درون.