دهنت بوی شیر میده

اشتراک گزاری ویدیو

دهنت بوی شیر میده .

این ضرب المثل اشاره به عدم بلوغ جسمی فرد دارد که هنوز وابسته به شیر می باشد و توان خوردن غذاهای سنگین را ندارد

باید از شیر که جزء لطیف ترین غذاهاست استفاده نماید این مطلب کنایه از آن است که هنوز خردسالی و مرد نشده ای.