دندان درد

اشتراک گزاری ویدیو

درمان اورژانسی دندان درد

میخک را بکوبید و له کنید با مقداری روغن زیتون ترکیب کنید تا حالت خمیری شود خمیر را روی دندان بگذارید فوق العاده است.

روغن حنظل روی محل درد بچکانید و یک قطره داخل گوشی که سمت دندان هست بچکانید.

ترکیب مساوی سرکه انگور طبیعی با عسل هر هشت ساعت دهانشویه کنید.

استفاده از هسته مویز،هسته مویز را جدا و له کنید و با روغن زیتون ترکیب کنید و روی محل درد قرار دهید.