درد گوش نوزادان

اشتراک گزاری ویدیو

درمان درد گوش اطفال

علت درد گوش نوزاد رطوبت و باد وارد گوش می شود مواظب باشد رطوبت و باد وارد گوش نوزاد نشود.

روغن زیتون یک قطره داخل گوش بچکانید.

روغن گیاه سداب و روغن زیتون یک قطره داخل گوش بچکانید،گیاه سداب را حداقل یک الی دو هفته داخل روغن زیتون بخوابانید (یک لیوان روغن زیتون و دو قاشق غذاخوری سداب) بعد صاف کنید یک قطره در گوش بریزید.

مرزه کوهی را داخل روغن زیتون بخوابانید یا در روغن حرارت دیده بریزید مقدارش یک لیوان روغن زیتون و دو قاشق غذاخوری مرزه کوهی بعد صاف کنید یک قطره در گوش بریزید یک هفته تا دو هفته انجام دهید.