خون خودت رو کثیف نکن

اشتراک گزاری ویدیو

خون خودت را کثیف نکن

این ضرب المثل زمانی به کار می رود که شخص بیش از اندازه عصبی شده باشد همین عصبانیت ناشی از غلبه صفراست یعنی میزان گرما و خشکی از حد تعادل بالا میره.

وقتی بیش از اندازه غلبه صفرا در بدن ایجادشود باعث ترشح سودا می شود و غلبه سودا بیماریهای صعب العلاجی ایجاد میکند برای بدن و درمانش بسیار سخت خواهد بود.

عصبانیت خود را کنترل کنید برای همین میگن خون خودت را کثیف نکن بیش از اندازه غلبه صفرا رو نبر بالا که باعث سودا میشه که همین سودا باعث بیماریهای مانند افسردگی فکرو خیال منفی،ناامیدی،ترس و وحشت می شود.

شما اگر بتوانید عصبانیت خود را کنترل کنید غلبه سودا ایجاد نمی شود و اسیب نمی زنید به بدن