خار پاشنه

اشتراک گزاری ویدیو

درمان خانگی خار پاشنه

افرادی هستند دچار خار پاشنه می شوند به دلیل اینکه کفش نا مناسب می پوشند باید از کفش طبی استفاده کنند.

افرادی که دچار ضعف استخوانی هستند و استفاده از دارو هایی که کلسیم زیاد دارند مانند قرص کلسیم کپسول کلسیم استفاده می کنند وقتی بیش از اندازه استفاده شود در بدن رسوب می کند،دفع نمی شود و باعث خار پاشنه می شود.

برای خار پاشنه اگر بتوانید حنا و نمک دریا و آبلیمو را به مقدار مساوی ترکیب کنید و حالت خمیری شکل بدست بیایید،هفته ای دو بار به مدت 4 ساعت در محل خار پاشنه بگذارید.

استفاده از روغن سیاهدانه و روغن بنفشه زیتون هم برای خار پاشنه عالی است.

قرص کلسیم رو بزارین کنار و از فسفر که برایتان خوب است استفاده کنید،فسفر در گردو هست،گردو  استفاده کنید که کلسیم اضافی بدن را دفع می کند.

حجامت کف پا یکی از تخصصی ترین درمان برای خار پاشنه هست حجامت ساق پا یا مچ پا یا نزدیک ترین مکان به خار پلشنه