تنظیم فشار خون

اشتراک گزاری ویدیو

درمان اورژانسی تنظیم فشارخون

عناب،برگ زیتون و آب،یک لیوان آب را در نظر بگیرید شش عدد عناب و بیست عدد برگ زیتون به مدت بیست دقیقه بجوشانید بعد صاف کنید داخل یخچال بگذارید تا خنک شود در صورت مشکل یک استکان به بیمار بدهید هم فشار خون بالا را تنظیم می کند هم فشار خون پایین.