مسواک

بهترین مسواک

اشتراک گزاری ویدیو

بهترین مسواک

مسواک اراک از بهترین مسواک هاست، مسواک اراک از درخت اراک درست شده که توی عربستان و عراق رشد میکنه این مسواک تنها مسواکی که باعث چاق شدن لثه می شود.

متاسفانه مسواک های پلاستیکی باعث تحلیل لثه، کوچیک شدن لثه، ضعیف شدن دندان ها و عفونت لثه می شود.

مسواک اراک باعث از بین رفتن عفونت لثه از بین رفتن ضعف دندان میزان سردی و رطوبت بدن می شود.

چوب اراک میتوان بدون خمیر دندان استفاده کرد و با خمیر دندان های طبیعی استفاده کرد.