بهترین استخوان ساز

بهترین استخوان ساز

اشتراک گزاری ویدیو

بهترین استخوانساز

بهترین استخوانساز استفاده از برگ چغندر به جای برگ اسفناج.

داخل سوپ ها و قرمه سبزی و سبزیجات از برگ چغندر استفاده کنید.

از قرص برگ چغندر برای درشت شدن استخوان کودک و خانم های باردار استفاده کنند استخوان کودکشان درشت می شود.

می توان از پودر برگ چغندر در غذاها استفاده کرد،در کنار استفاده از برگ چغندر می توان از پودر سنجد استفاده کنید.

هسته سنجد استخوان سازی می کند،گوشتش گوشت می آورد و پوسته روی سنجد برای پوست خوب است.