برفک زبان

برفک زبان

اشتراک گزاری ویدیو

درمان برفک زبان اطفال

حنا و سرکه طبیعی انگور،حنا را با سرکه ترکیب کنید و روی زبان نوزاد به صورت مالشی استفاده کنید سه تا چهار روز انجام دهید مشکل کودک برطرف می شود.

استفاده از شیره خشک یا مصرف سبزیجات باعث برفک می شود.

غلبه صفرا بیش از اندازه باشد باعث برفک زبان می شود.