اگزما پوستی اطفال

اشتراک گزاری ویدیو

درمان اگزمای پوستی اطفال

علت اگزمای پوستی اطفال از غلبه گرما و حرارت بالای مادر یا نوزاد می تواند باشد،مادر غلبه صفرا یا دم برایش ایجاد شده باشد.

برای درمان نوزاد را حجامت کنید.

با عرق کاسنی یا عرق شاتره شستشو دهید،با روغن زیتون ماساژ دهید.

مادر باید ازداروهایی که صاف کننده خون هستند مثل رب انار،سکنجبین،کاهو،آلو،عناب،زیتون،روغن زیتون،زرشک و آب زرشک استفاده کند تا مزاج گرم را به تعادل برساند.