التهاب گوش

اشتراک گزاری ویدیو

درمان خانگی التهاب گوش

افرادی که دچار صدای گوش یا وزوز گوش می شوند،دچار ضعف عصب گوش شده اند و درمانش یک قطره عسل داخل هر گوش به مدت یک هفته بریزید اگر عسل نبود روغن زیتون یا روغن سیاهدانه بچکانید.

یک روغن تخصصی هست به نام روغن فیجن در کنارش می توانید از داروی امام کاظم(ع) استفاده کنید به مدت یک هفته.

حجامت پشت گوش برای درد گوش عالی است اگر درمان نشد زالو استفاده کنید.

موقع استحمام پارچه نخی وارد گوش کنید که باد و رطوبت وارد گوش نشود.

رطوبت و باد عامل بیماری التهاب گوش هستند.